עצמאיים עושים שינוי
עצמאיים עושים שינויעצמאיים עושים שינוי
עצמאיים עושים שינוי
"עצמאים עושים שינוי" היא תנועה חברתית ששמה לה למטרה לקדם שוויון זכויות לעצמאים בארץ ולשפר את מצב העסקים הקטנים והבינוניים.