יפעת ביטון
יפעת ביטוןיפעת ביטון
יפעת ביטון
פרופסור למשפטים, נשיאת המכללה האקדמית אחווה ויו"ר ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות. קודם לכן הייתה פרופסור חבר בבית-הספר למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל