חופית חייט
חופית חייטחופית חייט
חופית חייט
איבדה את בעלה הכבאי דני חייט באסון הכרמל.