חביב ויצחק

חביב ויצחקחביב ויצחק
חביב ויצחק
תאומים בני 30, גדלו במעלות, שניהם שירתו בצבא ביחידות קרביות, לכל אחד מהם יש מכון קוסמטיקה משלו. מתמודדים במירוץ למיליון עונה 7.