חד"ש
חד"שחד"ש
חד"ש
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, הידועה בעברית בתור חָדָ"שׁ, היא תנועה של ארגוני שמאל ושמאל רדיקלי בישראל, המהווה רשימה וסיעה סוציאליסטית בישראל, ומתמודדת כרשימה לכנסת מאז הבחירות לכנסת התשיעית. חד"ש מגדירה את עצמה כרשימה יהודית-ערבית והיא הרשימה היחידה בכנסת שאינה מגדירה את עצמה לאומית או דתית