הדס קליידמן
הדס קליידמןהדס קליידמן
הדס קליידמן
מקימת הסטודיו "בחפץ כפיה".