עתיד

עתידעתיד
עתיד
עתיד הוא החלק של קו הזמן שעדיין לא קרה. כלומר המקום במרחב-זמן שבו נמצאים כל האירועים שעדיין לא קרו. במובן זה העתיד הפוך במשמעותו לעבר (הזמן והאירועים שכבר קרו) וההווה (האירועים שקורים כעת). בעת העתיקה מושג העתיד נתפס רק על ידי חלק מהקדמונים.