מחבלת
מחבלתמחבלת
מחבלת
אישה המבצעת פעולת טרור, כפי שמשתמע מהמובן המקורי של המילה – פחד, חרדה, אימה, נועדה לזרוע אימה ופחד בקרב הציבור המותקף ולגרום לו לדמורליזציה ובלבול, ולשיבוש שגרת החיים. לעתים מבוצעת גם כפעולת נקמה במעגל דמים של אלימות.