אסתר טרפו אדנה
אסתר טרפו אדנהאסתר טרפו אדנה
אסתר טרפו אדנה
שפית, השתתפה במשחקי השף.