שווים
שוויםשווים
שווים
סיפור אהבה אשר מתרחש בעולם עתידני בו אין רגשות.