אמיליה רביד
אמיליה רבידאמיליה רביד
אמיליה רביד
זמרת. התמודדה בעונה הראשונה של האקס פקטור.