מימון בחירות
מימון בחירותמימון בחירות
מימון בחירות
המפקח על הבחירות לרשויות המקומיות פועל במטרה להבטיח ניהול מערכת בחירות כהלכה ועל פי חוק. מועמד יחיד, מפלגה, סיעה או רשימה, המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות, וכן בעלי מקצוע הממונים מטעמם על מערכי התשלומים והתקבולים לצרכי הבחירות, מחויבים לנהוג על פי חוקי מימון בחירות ברשויות המקומיות.