מזרח

מזרחמזרח
מזרח
מזרח הוא אחת מארבע רוחות השמים. הוא הפוך למערב ונמצא בזווית ישרה לצפון ודרום. המזרח נמצא באזימוט 90 מעלות. מזרח הוא כיוון הסיבוב של כדור הארץ ולכן זהו גם הכיוון בו זורחת השמש בקו המשווה בימי השוויון. מקור המילה מזרח בעברית הוא מהשורש ז.ר.ח והכוונה היא למקום שממנו זורחת השמש.