פירות יבשים

פירות יבשיםפירות יבשים
פירות יבשים
פירות יבשים הם פירות שיובשו, באופן טבעי או באמצעות מיכון. פירות יבשים נפוצים הם צימוקים, תמרים, תאנים ושזיפים. לפירות יבשים חיי מדף ארוכים ובכך עשויים להוות חלופה לפירות מחוץ לעונה, בעיקר בהיעדר אמצעי קירור. פירות יבשים נחשבים מאכל מסורתי בט"ו בשבט