המחנה הדמוקרטי

המחנה הדמוקרטיהמחנה הדמוקרטי
המחנה הדמוקרטי
רשימה שהתאחדה לקראת הכנסת ה-22 וכוללת את מרצ, ישראל דמוקרטית והתנועה הירוקה. בראש הרשימה עומד ניצן הורוביץ