האטה
האטההאטה
האטה
הפיכה לאיטי יותר, הקטנת המהירות.