פרשנות
פרשנותפרשנות
פרשנות
פרשנות היא הצעת פירוש לדבר כלשהו, ביאורו וניתוחו ולעתים ביקורת עליו. הפרשן עוסק בפרשנות במגוון תחומים.