חי הבר
חי הברחי הבר
חי הבר
עו"ד, מומחה בתחום הפלילי.