חגית נווה אשור
חגית נווה אשורחגית נווה אשור
חגית נווה אשור
מנהלת הדרכה, פארק אריאל שרון.