שבויים

שבוייםשבויים
שבויים
שבויים הם חיילים או לוחמים, המוחזקים על ידי האויב לאחר שנתפסו במהלך מעשי איבה בין מדינות.