בעל מכה

בעל מכהבעל מכה
בעל מכה
אלימות במשפחה היא התעללות נפשית, פיזית או מינית של בן משפחה אחד במשנהו.