ארקיע

ארקיעארקיע
ארקיע
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ היא חברת התעופה הפנים-ארצית הגדולה בישראל ומרכזה בתל אביב. החברה נמצאת בבעלות חברת ג'ורדאש ישראל של האחים נקש ועובדי החברה