עמוס הראל
עמוס הראלעמוס הראל
עמוס הראל
עמוס הראל (נולד ב-1968) הוא הפרשן הצבאי של העיתון "הארץ".