אלון לופוביץ
אלון לופוביץאלון לופוביץ
אלון לופוביץ
אלון לופוביץ, סמנכ"ל פרויקטים, עמותת רחשי לב.