עדי אזר

עדי אזרעדי אזר
עדי אזר
עדי אזר, רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב שנרצח בשל היותו שופט.