ביקור פתע במסעדות, חושבים שאתם יודעים מה אסף יגלה?

אסף גרניט חוזר למסעדות מכל העונות מבלי להודיע כדי לבדוק האם המהפכה הושלמה, ענו על הסקר וגלו לנו מה אתם חושבים שיקרה! אל תשכחו לבדוק אם צדקתם