היום שהיה 13.10.20 התכנית המלאה - הנחיות בגדר המלצות

אחרי ההפרה של השרה גילה גמליאל, היה אפשר להניח שהפוליטיקאים יתייחסו להנחיות הקורונה ברצינות, אך לשווא: שר הדתות יעקב אביטן חיתן זוג באירוע בהשתתפות 60 אנשים - התכנית המלאה

זמן צפייה: 25:25

אחרי ההפרה של השרה גילה גמליאל, היה אפשר להניח שהפוליטיקאים יתייחסו להנחיות הקורונה ברצינות, אך לשווא: שר הדתות יעקב אביטן חיתן זוג באירוע בהשתתפות 60 אנשים - התכנית המלאה