13spot.tv

סדרת הוועידות החדשה שישודרו במלואן בערוץ 13 ובאתר רשת 13. הוועידות יעסקו בנושאים החמים והחשובים ביותר שעל סדר היום בישראל, ויביאו אל מרכז הבמה את הדמויות הבכירות והמעניינות ביותר במדינה

סדרת הוועידות החדשה שישודרו במלואן בערוץ 13 ובאתר רשת 13 . הוועידות יעסקו בנושאים החמים והחשובים ביותר שעל סדר היום בישראל, ויביאו אל מרכז הבמה את הדמויות הבכירות והמעניינות ביותר במדינה.