גלית כהן | מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה

לפני מינויה כמנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן כיהנה כסמנכ"לית בכירה לתכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה החל משנת 2010. בתפקידה כסמנכ"לית גב' כהן ניהלה את התחומים תכנון סביבתי, בנייה ירוקה, תכנון אסטרטגי, מניעת רעש וקרינה ויחסים בינלאומיים. בין שלל יוזמותיה ניתן למנות את הפיתוח וההטמעה בישראל של מדדי איכות חיים לצד המדד הכלכלי הסטנדרטי של תוצר מקומי גולמי, ותכנית צמיחה ירוקה של הממשלה בתהליך רב-מגזרי שכלל שיתוף בעלי עניין מהממשלה, התעשיה והציבור. גלית משמשת יועצת למועצה לשיתוף פעולה בין-לאומי בנושאי סביבה ופיתוח של סין (CCICED) וכיהנה כסגנית יו"ר הועדה למדיניות סביבה של ה-OECD (EPOC) במשך 7 שנים.

גלית כהן | צילום: רשת 13