התשובה הצה"לית להשתלטות של טרוריסטים על יישוב ישראלי

אימון של היחידה ללוחמה בטרור מספקת לנו הצצה מיוחדת למוכנות של צה"ל במידה ויהיה איום על הישובים הסמוכים לגבול ומציגה אמצעים טכנולוגיים מתקדמים

התשובה הצה"לית להשתלטות של טרוריסטים על יישוב ישראלי