כמו כן, דווח בעיתון כי פיצוץ הרחפנים נבע כתוצאה מתקלה טכנית, וכי בשל התקלה - הרחפן השני נשלח על מנת לפוצץ את הרחפן הראשון, שהיה במשימת סיור תקופתית. "לא הייתה כל כוונה לבצע פעולת תקיפה", נמסר.