באותו הבוקר הרסו המנהל האזרחי וכוחות מג"ב גדולים מבנה בלוקים ופינוי שני מבני עץ ארעיים שהוצבו באופן לא חוקי בגבעת "שבח הארץ" באזור יצהר. המבנים אינם מבני מגורים והציוד הרב שהיה בתוכם יוחרם על ידי כוחות הביטחון.