בעקבות המצב המתוח, מתאם פעולות הממשלה בשטחים אלוף כמיל אבו רוקון הודיע על עצירת הכנסת מלט לרצועת עזה וקיצוץ 500 היתרי כניסה לישראל עבור סוחרים עזתיים עד להודעה חדשה.