בהסכם ישנם נספחים שמתייחסים לסיפוח של שני האזורים, ולפיהם לאחר 25 שנים כל אחד מהצדדים יוכל לקבוע אם ברצונו להמשיך בחכירה ל-25 שנה נוספות או לא, בתנאי שיודיע זאת שנה מראש – ואכן שנה לפני תום מועד 25 השנים, הודיעה ישראל כי לא תמשיך בחכירה.