ישראל
ישראלישראל
ישראל
מדינה השוכנת במזרח התיכון. הוקמה ב-1948, בתום המנדט הבריטי