האם הליכוד בעידן נתניהו מחק את הליברליות והמסורתיות של בגין?

כלפי נתניהו יש שתי טענות לפיהן הליכוד בזמנו מחק את הליברליות וכי המסורתיות שלו היא מניפולציה. מה תומכיו חושבים על כך, והאם הם רואים בו כממשיכו של בגין? • בגין או ביבי? פרק 3

זמן צפייה: 09:09