האם ישראל הראשונה מונעת מישראל השנייה להשתתף במשחק הדמוקרטי?

"אלימות לגאלית" וקרימינליזציה של ניסיונות המזרחים להשתתף בחיים הדמוקרטיים על מנת לשמור על ההגמוניה - או תקיפת מערכת המשפט על ידי פוליטיקאים בכירים?

זמן צפייה: 11:24