כחול לבן מסרו בתגובה לדברי היועמ"ש: "אנו ממשיכים לתמוך במינוי חשב כללי - שהוא קריטי להבטחת כלכלתם של אזרחי ישראל, העצמאים והמובטלים שפרנסתם נפגעה בעת הקשה הזו. ישנם מינויים נוספים קריטיים אשר כחול לבן תפעל לקדמם כבר בישיבת הממשלה הקרובה".