הסקר כלל 702 נשאלים, 602 מהאוכלוסייה היהודית ו-100 מהמגזר הלא יהודי, ונערך ע"י הפרופ' קמיל פוקס. התשאול במגזר היהודי נערך ע"י חברת פרויקט המדגם בהנהלת ד"ר אריאל איילון, ובמגזר הערבי ע"י חברת "סטט-נט" בהנהלת ד"ר יוסף מקלדה. טעות הדגימה היא 3.8%.