שולי רנד שם סוף לשמועות

ברוב המקרים נשים הם אלו שנופלות קורבן להתעללות מצד גברים. לפני שמונה חודשים ראינו כאן ששולי רנד, זמר - שחקן - יוצר - משתייך למיעוט בו גברים סובלים מהתעללות של נשותיהם. ברוב המכריע של המקרים נשים הם אלו שסובלות מגברים שמסרבים לתת להם גט. האם שולי רנד הוא אחד המקרים בו גברים נפלו קורבן לאישה שמסרבת לתת להם גט? ואם כן, האם זו אותה אומללות, בכל זאת, גברים נהנים מיחס אחר בבתי דין רבניים וייתכן שרנד יקבל אישור חריג לשאת אישה שנייה, רעייתו, אגב, כבר הפגינה ליד ביתה. חן ליברמן עם הסיפור.

זמן צפייה: 24:14

תגובת מיכל רנד בשם עורך דינה יאיר שיבר

ראשית, השימוש במילה "סרבנית גט", אינו נכון, הן מהבחינה המהותית והן מהבחינה הפרוצדוראלית. על מנת שאשה תיחשב כסרבנית גט, על ביה"ד לחייב אותה בקבלת הגט. בענייננו, ביה"ד, באף פסק דין, לא חייב את מרשתי בקבלת גט. משמעות הדבר, שלמר רנד אין כל עילת גירושין מאשתו. בנסיבות אלו, לא היה כלל מקום להגשת הבקשה להיתר לשאת אשה שנייה, ובוודאי שלא להעתר לבקשה זו. לא בכדי עניין זה תלוי ועומד להכרעת ביה"ד הרבני הגדול בראשות נשיא ביה"ד  - הרב דוד לאו.  לפיכך, בעל הרוצה להתגרש מאשת נעוריו ואם 7 ילדיו, בנסיבות האמורות, לא יכול לעשות זאת, מבלי לתן פיצוי הולם לאשה. בענייננו, אין שחר לטענה כי מרשתי דורש/ת 5 מיליון ש"ח כפיצוי. לא רק שמרשתי  לא דרשה זאת, נכון להיום מרשתי אף הסכימה להצעת ביה"ד הרבני הגדול כפי שהוצעה בדיון. מי שעד היום מסה זה מר רנד. לפיכך, אין לו אלא להלין על עצמו. מבחינה משפטית, נכון להיום מר רנד, למרות החלטת ביה"ד האזורי, להיתר לאשה שניה - לא יכול להינשא. אם יעשה זאת, הדבר ייחשב כביגמיה, כמשמעותה בחוק העונשין. מי שמנהל מלחמה תקשורתית הוא דווקא מר רנד ולהוכחה תכנית זו. מרשתי, בת ה - 60, מעוניינת לסיים את הפרשיה העגומה הזו, בצורה מכובדת, הגונה וראויה, בה תוכל להמשיך בחייה ולגדל את ילדיה. טוב יעשה מר רנד, עת ישכיל לקבל את הצעת ביה"ד הרבני הגדול, לסיום הגון וראוי של הפרשה.

ערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירהערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירה

      app-store-buttongoogle-play-button

      © כל הזכויות שמורות לחברת רשת מדיה בע״מ