סדקים באימפריה של קייזמן: מה נשאר מההבטחות למשקיעים בברלין?

היזם המצליח שכבש את ברלין הציע ללקוחותיו משכנתה נוחה, רישום בטאבו הגרמני, תשואה התחלתית גבוהה ולעיתים שיפוצים בנכס. תחקיר חדשות 13 מגלה שלא כל ההבטחות קוימו • פרויקט מיוחד, חלק א'

זמן צפייה: 13:22

תגובת "ברלין אסטייט":

"החברה שיווקה ומסרה עד היום מאות יחידות לכאלף רוכשים מרוצים אשר השקעתם השביחה את ערכי הנכס ומניבה להם בכל חודש שכר דירה מכובד.

עקב ביקושים רבים להשקעה בברלין הקשיחו הרשויות את נהלי קבלת המימון ואת תנאי שיפוץ הנכסים, ואנו מתמודדים עם הרגולציה החדשה כפי שעושות זאת חברות בינלאומית אחרות העוסקות בתחום.

בחירתכם להציג פרויקט אחד או שניים שחל בהם עיכוב עקב הקשחת הרגולציה היא הטעיה מכוונת במטרה לפגוע בתדמית החברה ובעליה באופן מוקצן וחסר פרופורציה, על אף שאין חולק על כך שרוב מוחלט של הפרויקטים נהנה מהשבחה ותשואה מכובדת ויציבה.

חבורה נפלאה של אנשי מקצוע עובדת סביב השעון כדי להעניק למשקיעים את הדירות היפות והמניבות ביותר, וזה יימשך ביתר שאת כעת".​