"נס שיצאתי בחיים": הלוחם שנפצע מרסיס בלבו - ושרד נגד כל הסיכויים

ד' המסתערב נקלע למארב לבדו מול כמה מחבלים ונפצע במהלך פעילות לסיכול פיגוע בטולכרם. כשהגיע לבית החולים, הרופאים נדהמו לגלות מקרה בו לא נתקלו מעולם - רסיס חדר לליבו, אך הלוחם שרד. "זה נס שיצאתי בחיים"

זמן צפייה: 05:18