רבע מהאוכ' מתחתן לפני גיל 21; רוב הגירושים - לאחר יותר מעשור

מסקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על משפחה, עבודה וחברה בשנת 2018, עלה גם כי כ-80% מהצעירים בגילאי 24-20 מתגוררים עם הוריהם וכי 72% מהנשאלים לא גרו עם בן או בת זוגם לפני שנישאו

בווידאו: כתבה על הזוגות הצעירים שבוחרים להתחתן
זמן צפייה: 01:51
26% מהאוכלוסייה בישראל מתחתנים לפני גיל 21 - כך עולה מנתוני הסקר החברתי לשנת 2018 על מגורים, משפחה ועבודה שפורסם היום (שלישי) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מהנתונים כי 71% מהזוגות שהתגרשו, עשו זאת לאחר 10 שנות נישואין או יותר. עוד עלה מהסקר כי 60% מכלל ההורים הביאו לעולם ילד ראשון לפני גיל 27, 21% מהחרדים הביאו לעולם ילד ראשון לפני גיל 21 - לעומת 7% בקרב החילונים. כמו כן, 79% מהצעירים בגילאי 24-20 מתגוררים עם הוריהם, 72% מהנשאלים לא גרו כלל עם בן או בת זוגם לפני שנישאו. עוד כתבות בחדשות 13 >> "אין למה לבזבז את הזמן": הזוגות בשנות ה-20 שבוחרים להתחתן עלייה של 5% בשיעור הגירושים; 150 עגונות קיבלו אשתקד גט יום היסטורי – וגאה: הזוג החד מיני הראשון התחתן בטייוואן נישואין ומגורים משותפים בקרב בני 20 ומעלה, כ-78% נישאו מתישהו בחייהם. בקרב בני 20 ומעלה שנישאו, 26% נישאו לראשונה לפני גיל 21 ו-14% נישאו לראשונה בגיל 30 ומעלה. בקרב נשים יהודיות, 35% נישאו לפני גיל 21 לעומת 59% בקרב נשים ערביות. בקרב האוכלוסייה החרדית, 43% נישאו עד גיל 21 (30% מהגברים ו-56% מהנשים), לעומת 17% בקרב החילונים (7% מהגברים ו-26% מהנשים). 20% מהחילונים נישאו בגיל 30 ומעלה. 23% מהנשואים גרו יחד עם בן/בת הזוג לפני שנישאו: 9% גרו יחד במשך שנה, 7% גרו יחד שנתיים ו-7% נוספים גרו יחד שלוש שנים ומעלה לפני הנישואין. 72% מהנשואים לא גרו כלל עם בן/בת הזוג לפני שנישאו. בקרב היהודים 30% מהזוגות הנשואים גרו יחד לפני שנישאו, לעומת פחות מאחוז אחד מהזוגות הערבים. 48% מהיהודים החילונים גרו עם בן/בת הזוג לפני הנישואין.
3kaomw
בקרב צעירים בני 24-20, 79% אינם נשואים ומתגוררים עם הוריהם. בקרב בני 34-25, אחד מכל שלושה צעירים (32%) גר עם ההורים, כאשר מתוכם 27% אינם נשואים ומתגוררים עם הוריהם ו-5% נשואים. שיעור הצעירים בגיל 34-25 שאינם נשואים ומתגוררים עם הוריהם גבוה במיוחד בקרב גברים ערבים. בקרב בני 35 ומעלה: 95% אינם גרים עם הוריהם. 3% אינם נשואים ומתגוררים עם הוריהם, 2% נשואים ומתגוררים עם ההורים.
1mqr D
לאחר כמה שנות נישואין רב הזוגות מתגרשים? 14% מהגרושים כיום התגרשו לאחר נישואין שנמשכו עד שנתיים, 11% התגרשו לאחר 9-3 שנות נישואין ו-71% מהגרושים התגרשו לאחר 10 שנות נישואין או יותר. 15% התגרשו לאחר 30 שנות נישואין או יותר.
התפלגות גירושים
התפלגות גירושים | צילום: למ''ס
באיזה גיל נולד הילד הראשון? 60% מכלל ההורים בני 20 ומעלה, הביאו לעולם ילד ראשון לפני גיל 27. 25% הולידו בגיל 30 או מאוחר יותר. בקרב נשים יהודיות, 19% ילדו ילד ראשון לפני גיל 21 לעומת 41% מהנשים הערביות. בקרב הגברים: 5% מהגברים היהודים ו-7% מהגברים הערבים היו צעירים מגיל 21 בעת לידת ילדם הראשון. 21% מהחרדים הביאו לעולם ילד ראשון לפני גיל 21, לעומת 7% בקרב החילונים. 36% מהחילונים הביאו לעולם ילד ראשון בגיל 30 ומעלה.
5inqrk
באיזה גיל הפכו לסבא או לסבתא? בקרב בני 65 ומעלה, ל-91% יש לפחות נכד אחד. בקרב בני 45 ומעלה: ל-41% לא נולדו נכדים, ול-59% נולדו נכדים. 19% הפכו לסבא או לסבתא עד גיל 49 (18% מהנשים היהודיות ו-33% מהנשים הערביות הפכו לסבתות עד גיל 49). 7% הפכו לסבא או לסבתא בגיל 60 ומעלה. בקרב החרדים, 52% הפכו לסבא או לסבתא כשהיו בני פחות מ-50, לעומת 11% בקרב החילונים. השפעת נישואין והולדת ילדים על התעסוקה 14% מבני 44-20 הנשואים שמועסקים כיום או שהיו מועסקים בעבר, עשו שינוי בתעסוקה בעקבות נישואיהם. שינוי בתעסוקה עקב הנישואין, בולט בעיקר בקרב נשים ערביות - כשליש (34%) מהנשים הערביות בגילי 44-20 שהיו מועסקות, שינו את מצב התעסוקה שלהן עקב נישואיהן. מתוכן, 82% הפסיקו לעבוד או הקטינו את היקף משרתן. 37% מבני 44-20 שמועסקים כיום או שהיו מועסקים בעבר ונולדו להם ילדים, עשו שינוי בתעסוקה בעקבות הולדת ילד - 18% מהגברים ו-54% מהנשים. בקרב הנשים, 24% הפסיקו לחלוטין לעבוד עקב הלידה, 19% הפחיתו את מספר שעות עבודתן, 3% יצאו לחופשה ללא תשלום, 3% עברו למקום עבודה אחר ו-2% שינו מקצוע או תפקיד. 39% מהמועסקים (כ-1.4 מיליון מועסקים), אינם מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה בתשלום לבין הזמן שהם מקדישים לתחומים אחרים בחייהם.