כזכור, ראש הממשלה פנה למבקר המדינה יוסף שפירא בבקשה שיאפשר לו סיוע כספי ממקורבו ספנסר פרטרידג' בדמות הלוואה בסך שני מיליון שקלים, ללא אישור מוועדת ההיתרים. המבקר מסר כי ישקול את העניין אם יימלאו שני תנאים – האחד הוא שההלוואה תהיה בתנאי שוק והשני שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יאשר זאת ויוודא שאין ניגוד עניינים בין נתניהו לפרטרידג'.