הודעת נתניהו באה בהמשך ישיר למחלוקת ארוכה בינו לבין היועמ"ש באשר לניגוד העניינים ולמינויים שבהם יכול או לא יכול לעסוק ראש הממשלה בזמן המשפט. כבר בחודש יולי העביר מנדלבליט את טיוטת חוות דעתו לפרקליטיו של ראש הממשלה, ומייד לאחר מכן נתניהו השיב לו כי הוא לא מקבל את עמדתו. מאז, השניים עדיין לא הגיעו להסכמות בעניין.