לניסויים קיים פוטנציאל לשיפור החיים על פני כדור הארץ, כאשר תופעת המיקרו כבידה, המוכרת לנו מתחנת החלל הבינלאומית, מאפשרת לבצע ניסויים חדשניים ולפתח מוצרים בצורה יעילה יותר מאשר בתנאי הכבידה שבכדור הארץ. בנוסף, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה יחד עם משרד הבריאות, פרסמו קול קורא לניסויים בחוסר כבידה בהיקף כולל של מיליון שקלים, כאשר המענק שניתן בנושא סייע להורדת החסם התקציבי של הניסויים, בדרכם לתחנת החלל הבינלאומית.