הסכם ממון – כך תגנו על זכויותיכם בדירת מגורים שנרכשה לפני הנישואין

דירת מגורים בישראל היא נכס משמעותי ויקר. הדרך הטובה ביותר להגן באופן מקסימאלי על דירה שאותה רכשתם טרם החתונה, דירה שהתקבלה לטובתכם בירושה, במתנה, או במקרה של רכישת דירה ע"י בני זוג יחד אך במימון לא שיווני – היא לערוך הסכם ממון, וכן באמצעות כלים משפטיים נוספים. עורך דין עמית ורד המתמחה בהסכמי ממון מסביר לכם את כל הדגשים החשובים שצריך לדעת בנושא

הסכם ממון
חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973 קובע, בין היתר, כי נכסים שנרכשו ע"י אחד מבני הזוג ערב הנישואין, וכן נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה, אינם מהווים חלק ממסת הרכוש המשותף הניתן לחלוקה במסגרת מה שקרוי בז'רגון המשפטי – "הסדר איזון המשאבים", בעת פקיעת הקשר (קרי: מצב של פרידה, גירושין, או כתוצאה מפטירה חלילה). ברירת מחדל זו שקבועה בחוק חלה באופן אוטומטי, אלא אם בני הזוג חתמו ביניהם על הסכם ממון. חרף לשונות הברורה של החוק, בתי המשפט בישראל רואים את דירת המגורים כמהווה נכס ייחודי, בבחינת "גולת הכותרת של התא המשפטי", בהיותו, לרוב, הנכס המשמעותי ביותר של המשפחה ולעתים גם היחיד. בשנים האחרונות כרסם בית המשפט העליון בהוראות החוק. ומה הכוונה? הפסיקה יצרה מעין פיקציה משפטית, לפיה הצד המקופח כביכול, כלומר, זה שאינו הבעלים הרשום של דירת המגורים, אף אם המדובר על כזו שנרכשה עוד טרם מועד הנישואין, ואף אם מקורה נובע מנכסים "חיצוניים" (כגון: ירושה, כספי מתנה מההורים, ועוד), יכול להוכיח "כוונת שיתוף ספציפי בדירת המגורים". נבהיר, כי עצם חיי הנישואין (גם אם הם היו לאורך שנים רבות), אינו מספיק לעניין זה. בית המשפט העליון קבע, כי על הצד התובע זכויות בנכס רובץ הנטל להוכיח קיומו של "דבר מה נוסף" על מנת להחיל את אותה כוונת "שיתוף ספציפי" בדירה. כך למשל, בנסיבות מסוימות, ובין היתר (הרשימה אינה סגורה): מגורים ממושכים של בני הזוג בדירה, גידול ילדים בה, תשלומי משכנתא משותפים, שיפוצים רחבי היקף, ועוד – יתכן ויוחלט שנוצר מצב שבו הדירה תחולק הלכה למעשה באופן שווה בין בני הזוג. לאור האמור, מכאן ואילך נפתח צוהר רחב יחסית להגשת תביעות משפטיות בדיני משפחה, אשר נועדו להכיר בזכויותיו של הצד אשר כלל אינו הבעלים הרשום של הדירה. יתרה מזו, הפסיקה מלמדת, כי תנאי סף שהיו נכונים בעבר לצורך הוכחת השיתוף בדירה, לא תמיד מהווים כיום פקטורים ברורים וחד-משמעיים, אלא כל מקרה ונסיבותיו הוא. בית המשפט העליון בפסיקותיו הביע את עמדתו, כי כל מי שאינו מעוניין שתוחל עליו חזקת השיתוף לגבי דירת מגורים – חייב לערוך הסכם ממון על דירת המגורים הקובע הפרדה רכושית ביחס לדירה (וגם ליישם אותה במבחן המציאות, קרי - בפרקטיקה של מהלך תקופת חיי הנישואין). מצב זה יצר חוסר ודאות משפטית וחשש בהחלט מוצדק לחשיפה משפטית בקרב בן או בת הזוג שהם בעלים של דירה מלפני הנישואין, וכן לגבי דירה שמקורה כספי ירושה, או מתנה וכדומה. כמו כן, במקרים שכיחים כאשר מתבצעת רכישה של דירה לאחר הנישואין, במימון לא שוויוני (לדוגמא: הורים של צד מסוים מסייעים לבני הזוג בסכום כסף נכבד לשם הרכישה). אם כך, מה מומלץ לעשות אם לאחד מבני הזוג יש דירה, על מנת להגן על הרכוש שלו מלפני הנישואין, או כזה שנרכש במהלכם? ובכן, האמצעי המשפטי הבטוח ביותר הוא לדאוג לערוך הסכם ממון ספציפי, מפורט ומקצועי ע"י עורך דין המתמחה בדיני משפחה והסכמי ממון. זאת ועוד, מהלך משפטי נוסף הוא לא לרשום בשום אופן את הזכויות בדירה גם על שם בן או בת הזוג השני/ה, וזאת גם אם יש הסכם הממון. אם תרשמו את הדירה בטאבו בחלקים שווים, מתוך אמונה שהסכם הממון יגן עליכם בעת משבר – אתם עדיין נתונים לסכנה כי בסופו של יום בית המשפט יקבע, כי הסכם הממון נזנח וחסר תוקף, מאחר שהתנהגתם בניגוד להוראותיו ובאופן המצביע דווקא על כוונת שיתוף משתמעת. אם בן או בת הזוג שלכם מסרבים לחתום על הסכם ממון, מומלץ שלא להתגורר בדירה. כמו כן, כדאי לנהל את כל העניינים הכספים הכרוכים בדירה בחשבון בנק נפרד (כגון: הפקדת דמי השכירות, תשלום החזרי משכנתא, עלויות תיקונים, שיפוצים, וכיו"ב). מהלך חכם אחר הוא ככל הנוגע למקרה של הורים המעוניינים לרכוש לבן או לבת דירה מגורים לקראת נישואין, או לסייע לבני הזוג בכספים לשם מימון הרכישה, ולרבות אחרי החתונה. הם חייבים להביא מראש בחשבון את הסיכון המשפטי, כי בהיעדר הסכם ממון פרטני (ואישורו כדין) כדאי לשקול אופציות, כגון: הענקת סכום כסף נמוך יותר במתנה כבסיס העזרה לקניית הדירה (השלמתו תהא במשכנתא שאותה ישלמו בני הזוג במהלך שנות חיי הנישואין, רישום הדירה על שם ההורים והחתמת בני הזוג על חוזה שכירות), חלופה אחרת העומדת עבורם היא רישום הדירה על-שם ההורים בנאמנות עבור הבן או הבת (זהו מנגנון משפטי עוצמתי, המגדר את ההפרדה לגבי הנכס ומספק הגנה מצוינת). נוסף על כך, חשוב לערוך צוואה, המהווה כלי משפטי משלים, כלומר, בשילוב של הסכם ממון, על מנת להסדיר את המוטבים הרצויים להורשת הדירה במקרה מצער של פטירה חלילה. הכתבה בשיתוף: עורך דין עמית ורד
ערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירהערוץ רשת 13, כל תוכניות הטלוויזיה, החדשות והכתבות לצפייה ישירה

      app-store-buttongoogle-play-button

      © כל הזכויות שמורות לחברת רשת מדיה בע״מ