לעבור לביטוח סיעודי לאומי

הפתרון לעלייה הצפויה בפרמיות הביטוח הסיעודי והפגיעה האפשרית במבוטחים נמצאת בידי הממשלה, בהחלטתה לגבי הרחבת היקף הביטוח הציבורי שהיא מספקת

>> אין ספק שקיימת אחריות לכל אזרח, ככל שהדבר בידו, לתכנן את עתידו באופן שלא יהיה תלוי לחלוטין בחסדי הזולת או המדינה, ולכן יש היגיון בהשקעה בביטוח סיעודי פרטי.

עם זאת, פרסום חדש של OECD מגלה כי ישראל היא שיאנית העולם בביטוחי סיעוד פרטיים. עוד עולה מהפרסום כי לישראל אין תחרות ממשית בנושא: בישראל מבוטחים 61% מאוכלוסייה בביטוחי סיעוד פרטיים, כאשר במקום השני נמצאת צרפת - עם 15% מבוטחים בלבד.

למרות השיעורים הגבוהים, שוק ביטוחי הסיעוד בישראל עדיין לא מיצה עצמו. לפי נתוני הממונה על הביטוח במשרד האוצר, תשלומי הפרמיות על ביטוחי סיעוד עלו ב-197% ב-2003-2009, יותר מכל ענף ביטוחי אחר. רק 2009 עלו תשלומי הפרמיות עבור ביטוחי סיעוד ב-22%.

כ-83% מהמבוטחים בביטוח סיעודי (3.8 מיליון תושבים) בחרו לעשות זאת באמצעות פוליסות קבוצתיות בבעלות קופות החולים שמספקות חברות הביטוח. פוליסות אלה מאפשרות לפרט, מצד אחד ליהנות מכוח הקנייה של קופות, ומצד אחר הן כובלות אותו לתוכנית הביטוח ולקופה, וכך פוגעות בתחרות (שלוש חברות ביטוח מחזיקות ביותר מ-85% מהשוק). מבוטח שמעוניין לעבור לפוליסה קבוצתית בקופת חולים אחרת, נדרש לעבור מחדש חיתום וייתכן שיצטרך לשלם קנס וזכויותיו ייפגעו.

במחקר שערך מכון ברוקדייל, מצאו החוקרים כי חלק גדול מהמבוטחים אינם יודעים שיש ברשותם ביטוח סיעודי. המחקר אף מצא כי יותר משליש מהמחזיקים בפוליסות סיעוד שבבעלות קופות החולים, כלל לא ידעו כי הם מבוטחים בביטוח סיעודי.

גם הפרמיות שמשלם המבוטח נמצאות במגמת עלייה: בפוליסה שבבעלות אחת מהקופות, תשלומי הפרמיה לקבוצת הקשישים כמעט הוכפלה תוך שבע שנים, ללא ההצמדה של הפרמיות למדד. המשך העלייה הצפויה בפרמיות הביטוח הסיעודי לא יאפשר לחלק מהמבוטחים להמשיך לשלם את הפרמיות החודשיות, ואז הם ייאלצו להפסיק את הביטוח ולהפסיד את כל הזכויות שצברו במהלך השנים.

לאור הבעייתיות בתמחור פוליסות ביטוח הסיעוד הקבוצתיות, הוציא האוצר בתחילת אוקטובר חוזר המציע הסדרה בתחום. עד לכניסתו לתוקף של החוזר, הורה משרד האוצר להפסיק באופן מיידי כל הפצה של תוכניות ביטוח קבוצתיות חדשות.

הפתרון לעלייה הצפויה בפרמיות הביטוח הסיעודי והפגיעה האפשרית במבוטחים נמצאת בידי הממשלה, בהחלטתה לגבי הרחבת היקף הביטוח הציבורי שהיא מספקת לאזרחיה. כיום הביטוח הציבורי שמספקת המדינה לאזרחיה אינו מספק. ראשית, אוכלוסיות חזקות לא זכאיות לסיוע מהמדינה בהגיען למצב סיעודי (בחלק מהמקרים מבחני ההכנסה כוללים גם את ילדיו של נזקק הסיעוד). שנית, גם האוכלוסיות שמקבלות סיוע מהמדינה מקבלות סיוע חלקי ביותר. נזקק סיעוד ברמת המוגבלות הגבוהה ביותר עם ההכנסה הנמוכה ביותר, יקבל בממוצע סיוע של רק שלוש שעות ביום.

תוכנית משרד הבריאות לרפורמה בביטוח הסיעודי הציבורי תעלה בצורה משמעותית את הסיוע שמקבלים נזקקי הסיעוד מהמדינה, תכליל תחת הרפורמה את כלל האזרחים בכל רמות ההכנסה ותביא להפחתת הוצאות משקי הבית על סיעוד. מוצר ציבורי טוב יאפשר להפוך את פוליסות הביטוח הפרטיות לכאלה שישלימו את המוצר הציבורי, ובכך ניתן יהיה למנוע את הקפיצה בתשלומי הפרמיה החודשיים ואת הפגיעה באוכלוסיית הקשישים.

הכותב הוא מנהל תחום כלכלת בריאות במשרד הבריאות