מידרוג מודאגת מהשפעת פטירתו של יולי עופר על סנטראל יורופיאן

>> חברת הנדל"ן סנטראל יורופיאן (CEE) שבשליטת רותי ויולי עופר המנוח (73%) ונמרוד רינות (22%) ספגה בסוף השבוע ממדרוג הורדת דירוג מ-Ba2 ל-B3. חברת הדירוג הותירה לחברה את אופק הדירוג השלילי. מדרוג הסבירה את ההורדה במצבה המידרדר, ובפטירתו של יולי עופר בספטמבר.

במדרוג כותבים כי "עמידת החברה בפירעון האג"ח באוגוסט 2012 מותנית במימוש נכסים משמעותי או הזרמת הון חיצוני". בחברת הדירוג מציינים כי שיעור התפוסה בנכסי החברה ירד ל-57%, כך שבמקרים מסוימים התזרים שהם מניבים אינו מספיק לשרת את החוב שנגדם". במדרוג מוסיפים כי "פטירת עופר מהווה גורם שלילי בין השאר בגלל יכולתו לתמוך בה לשם עמידה במחויבותיה". במסגרת מאבקי הירושה, עדיין לא ברור מי יקבל את החברה.