כלל פיננסים: המלצת "קנייה" לישראמקו בפרמיה של 25%

אנליסט האנרגיה ירון זר סבור כי הגז המצרי מצוי מחוץ למשחק, כך ששותפות תמר תיהנה מבלעדיות ב-2013-2016 במכירת גז טבעי למשק הישראלי. ישראמקו מחזיקה ב-28.7% ממאגר תמר

<<הגז המצרי מצוי מחוץ למשחק, כך ששותפות תמר תיהנה מבלעדיות ב-2013-2016 במכירת גז טבעי למשק הישראלי, כך העריך אתמול אנליסט האנרגיה ירון זר מכלל פיננסים. הוא מעלה את המלצתו לישראמקו, המחזיקה ב-28.7% ממאגר תמר, ל"קנייה" עם מחיר יעד של 53 אגורות - 25% יותר ממחירה אתמול בבוקר.

הערכה זו מגיעה דווקא לאחר שבתחילת השבוע חודשה אספקת הגז המצרי לישראל, לאחר השבתה של 100 ימים שנבעה מחבלה בצינור. "אספקת הגז ממצרים לישראל חודשה חלקית, בין השאר כתוצאה מסיום תקופת הקיץ שבה צריכת הגז במצרים נמצאת בשיא", כתב זר. ואולם הוא מעריך כי "האספקה ממצרים תימשך לסירוגין, אך בקצב נמוך מאוד של כ-0.7 BCM (מיליארד מ"ק) בשנה".

זר מעריך כי "הגז המצרי לא יעמוד בהתחייבויות החוזיות, ובהיותו בלתי יציב אי אפשר להסתמך עליו. הסיבה המרכזית לכך היא מחסור במצרים בגז זמין ליצוא, בנוסף לדעת קהל שלילית של המצרים ואי יציבות שלטונית במדינה. על כן, מעריך זר כי "חברת החשמל עשויה להשתחרר מהחוזה עם EMG, כדי שתוכל לתכנן לטווח ארוך רכישת אספקת גז יציבה מתמר".

זר גם מעריך כי מאגר לווייתן יחובר לישראל בסוף 2016. עם זאת, עד כה לא ברור אם הגז שלו יופנה ליצוא, ואם כן באיזו כמות. "המדינה מקדמת את תמ"א 37 לאישור מיקום צפוני למתקן קבלת גז. להערכתנו, במחצית הראשונה של 2013 יסתיים תהליך אישור התמ"א, ובאמצע 2014 יתחילו בהקמה שתימשך שנתיים-שנתיים וחצי. אמנם לווייתן יספק בשנותיו הראשונות כמויות נמוכות של גז לישראל, אך יספק גיבוי חזק לאספקת הגז מתמר".

לגבי התפלגות ספקי הגז הצפויה, מעריך זר כי תמר תתחיל לספק 3.5 BCM בשנה ב-2013, ותעלה בהדרגה ל-8.5 BCM בשנה ב-2016 ו-10 BCM בשנה מ-2022. לגבי הגז המצרי, מעריך זר כי הוא יופסק בסוף 2016 עם הגעת לווייתן. זר גם צופה כי יוקם מצוף ליבוא גז נוזלי עד סוף 2012, שיהיה בעל יכולת אספקה של 1-2.5 BCM בשנה. "המצוף אינו מתחרה בתמר, אלא בדלקים חלופיים (סולר ומזוט). הוא ישמש השלמה לתמר עד להגעת ספקים נוספים", כותב זר.

"לווייתן יגיע בתחילת 2017 ויתפוס 75% מיתרת השוק שתותיר תמר, ויגיע בטווח הארוך לקצב של 11 BCM בשנה. בתחילת 2017 יגיעו לישראל ספקים אחרים ויתפסו 25% מנתח השוק שנותר אחרי תמר", כותב זר.